Het groenbedrijf voor bedrijven en overheid, de hovenier voor particulieren.

Certificeringen

CO2 Emissie 2023 1e halfjaar

Download

CO2 Emissie 2023

Download

CO2 Emissie Grafiek 2023

Download

CO2 Emissie Grafiek 2023 1e halfjaar

Download

CO2 Emissie rapportage 2023

Download

CO2 Rapportage 2023 1e halfjaar

Download

Rapport Maatregellijst 2023

Download

Duurzaamheidsambitie 2023 – 2024

Download
ISO 9001:2015

VCA** 2017/6.0

Groenkeur: BRL Groenvoorzieningen versie 2016

Erkend leerbedrijf

Elbers Groen is gecertificeerd als erkend leerbedrijf via Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Stagiairs zijn bij ons van harte welkom. Wij vinden het leuk en belangrijk om onze kennis over te dragen. Op die manier dragen we eraan bij dat een nieuwe generatie vakmensen zich met hart en ziel in zet voor groen.

Zoek jij een stageplek? Neem even contact met ons op.


PSO

Elbers Groen heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Elbers Groen voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Elbers Groen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Elbers Groen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Wij zetten ons graag in om jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die graag willen leren en werken in het groen, een plaats te bieden in ons bedrijf. Ben jij een harde werker met groene vingers die vooruit wil? Bel ons gerust. Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.


CO2-prestatieladder

Elbers Groen is op 16 juli 2020 gecertificeerd voor de CO2- prestatieladder, trede 3. We hebben de CO2 footprint over 2019 bepaalt, hieruit bleek dat we iets meer dan 63 ton CO2 uitgestoten hebben.

Om de totale CO₂-uitstoot over vijf jaar te beperken, willen we in de komende jaren, een relatieve reductie hebben behaald van tien procent in de uitstoot door brandstoffen, van het wagen- en machinepark. Dit is natuurlijk onze grootste uitstoot.

Om dit te bereiken hebben we als directie, ten aanzien van de CO2 uitstoot, het navolgende beleid vastgesteld:

We zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstof besparende machines om zodoende ook voor onze klanten de uitstoot van CO2 te beperken.

Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek, zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. We zetten ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf, als bij onze klanten te verminderen.

Om dit te  bereiken is het noodzakelijk dat:

  • we inzicht hebben in ons energieverbruik;
  • beschikken over CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie;
  • intern en extern communiceren over onze doelstellingen hierin;
  • actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

 

Om een en ander te bereiken hebben we ons aangesloten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), beheerder van de CO2-prestatieladder, zie https://www.skao.nl/.

Verplichte publicaties:


Wet Natuurbescherming / gedragscode

 

In de Wet natuurbescherming is de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos geregeld. De wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht en vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.


Bij de uitvoering van bestendig beheer en onderhoudswerkzaamheden kunnen zich risico’s voordoen ten aanzien van flora en fauna. Het is daarom van belang te weten op welke manier het beste zorgvuldig gehandeld kan worden, wanneer er (beschermde) planten en dieren in het geding zijn en/of risicovolle situaties aanwezig zijn. Schade aan deze soorten en hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen kan hiermee worden voorkomen of beperkt.


Elbers Groen is in het bezit van het certificaat ‘Wet natuurbescherming / gedragscode’ niveau 1 en 2.

Wet Natuurbescherming/gedragscode niveau 1:

Dit niveau is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen binnen de groenvoorziening. De certificaathouders beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen, bij werkzaamheden in het onderhouden van groen.

Wet Natuurbescherming/gedragscode niveau 2:

Niveau 2 is bedoeld voor opzichters, teamleiders of uitvoerders. De certificaathouders beschikken over voldoende kennis rondom de Wet natuurbescherming, om uitvoerend personeel aan te sturen en te controleren door ze een heldere en eenduidige werkinstructie te geven. Communicatie met andere betrokkenen speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Wet Natuurbescherming/gedragscode niveau 3:

Dit niveau is bedoeld voor werkvoorbereiders en de bedrijfsleiding van een organisatie. De certificaathouders zijn in staat in het voorbereidingstraject van een project een plan van aanpak op te stellen met heldere instructies voor het uitvoerend personeel. Hierbij is rekening gehouden met de kaders van de wetgeving, inhoud van de verschillende gedragscodes en de RAW-richtlijnen.