Het groenbedrijf voor bedrijven en overheid, de hovenier voor particulieren.

Boom

Om een mooie en gezonde groene omgeving in stand te kunnen houden, is de verzorging van bomen onontkoombaar. Ook voor de veiligheid van de omgeving is het belangrijk dat een boom in goede conditie is.

Boomverzorging

Een goed verzorgde boom leeft langer en heeft een mooiere uitstraling. De bomenspecialisten van Elbers Groen planten en verplanten, snoeien en  rooien.

We gebruiken verschillende snoeitechnieken en houden uiteraard rekening met de juiste tijdstippen. Soms is het nodig bomen die in de weg staan of onveilig zijn te verwijderen. We werken dus preventief (om schade aan de omgeving en boom te voorkomen) en reactief (na een calamiteit zoals een zware storm).

Moet een boom gerooid worden? Wij kunnen voor u na gaan of een kapvergunning nodig is. Snoei- en rooiwerkzaamheden vinden plaats vanaf de grond, met behulp van klimtechnieken of vanuit een hoogwerker. Na het rooien van een boom blijft vaak nog een boomstronk over. Boomstronken die achterblijven frezen wij met een stobbefrees weg of we rooien de wortels in z’n geheel.

European Tree Worker

Een European Tree Worker (ETW-er) is een echte bomenspecialist. Hij is ook geschoold om op een veilige, verantwoorde wijze de werkzaamheden uit te voeren. Met een ETW-er (Climbing èn Platform) en een uitgebreid, modern machinepark kunnen wij elke klus klaren.

VTA-controles

Een boomveiligheidscontroleur voert Visual Tree Assessments-controles (VTA-controles) uit. Met deze controles wordt indicatief de stabiliteit en daarmee de veiligheid van bomen onderzocht. De boomveiligheidscontroleur rapporteert zijn bevindingen aan u en adviseert over de vervolgstappen in de verzorging van de boom.