Het groenbedrijf voor bedrijven en overheid, de hovenier voor particulieren.

Groenvoorziening

Iedereen wil toch een prettige, groene leefomgeving om in te wonen, werken en ontspannen? Denk aan plantsoenen, speeltuinen, sport- en recreatieterreinen of bedrijfstuinen. Elbers Groen is gemeenten, overheden en instellingen van dienst in de aanleg, het onderhoud en de renovatie van groenvoorzieningen en cultuurtechnische werken. We maaien sportvelden en verzorgen aanleg en onderhoud van plantsoenen. Ook leggen we wadi’s aan, zaaien we gazon in, snoeien we laanbomen. Met een uitgebreid modern machinepark staan wij garant voor een snelle en efficiënte werkwijze.

Aanleg

Om samen tot een innovatief ontwerp te komen, zetten we eerst uw wensen en ideeën op  een rij. We houden rekening met de omliggende bebouwing, functies en omgeving. Als er eenmaal een definitief ontwerp ligt, beginnen we met de aanleg van de groenvoorziening. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanleg van een wadi of plantsoen. Wij kunnen de gehele aanleg voor u verzorgen, waaronder grondwerk, bestrating, beplanting, inzaaien van gazons of het aanbrengen van afscheidingen, vijver- en waterelementen en beschoeiingen. Door onze kennis en een uitgebreid machinepark zijn wij in staat op efficiënte wijze een belevingsvolle groene ruimte te creëren.

Onderhoud

Om de functie en het groene beeld te kunnen behouden, moeten groenvoorzieningen op de juiste wijze onderhouden worden Een sportveld moet in de zomermaanden wekelijks gemaaid worden. Bomen krijgen in de winter, de zomer of het najaar een snoeibeurt. U kunt een onderhoudscontract afsluiten gebaseerd op frequentie of beeldkwaliteit. Uiteindelijk met als doel om een groene, prettige leefomgeving in stand te houden.

Infrastructuur

De inrichting van een groenvoorziening, zoals een plantsoen of bedrijfstuin, is pas af met een passende bestrating in de omgeving die sfeer uitstraalt. Het maken van keuzes in de soort bestrating, zoals oud gebakken klinkers, sierbestrating of strakke tegels kan een lastige opgave zijn. Wij adviseren u hierin en zetten de mogelijkheden voor u op een rij. Zo komen we samen met u tot de juiste bestrating en inrichting.